+ -

CNAB a lansat licitația pentru modernizarea terminalelor la Aeroportul Henri Coandă

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a lansat licitația pentru proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru modernizarea terminalelor și corpurilor de clădire existente la Aeroportul Internațional Henri Coandă București.

Proiectul are o valoare totală estimată de 117.6 milioane de lei și urmează să se deruleze pe o perioadă de 101 luni, din care 9 luni proiectare, 30 de luni execuția lucrărilor și 2 luni pentru recepție, perioada de garanție fiind de 5 ani de la data recepției lucrărilor.

Proiectul vizează patru obiective necesare pentru modernizarea aeroportului:

• Reamenajarea interioară a Terminalelor Sosiri și Plecări, pentru a crea un cadru imagistic integrat şi reprezentativ pentru cel mai important aeroport al României. Prin implementarea soluțiilor tehnice, se va facilita accesibilitatea clădirilor, se va îmbunătăți calitatea imagistică a zonelor publice și se vor valorifica elementele culturale, de patrimoniu și turistice ale Bucureștiului.

• Modernizarea sistemului centralizat de ventilaţie-climatizare din Terminalele Plecări Internaţionale, Finger și Sosiri, având ca obiectiv confortul termic al pasagerilor (22±1°C în sezonul de iarnă, 24 ±1°C în sezonul de vară, cu umiditate relativă în intervalul 30% - 60|%). Proiectul prevede înlocuirea integrală a: echipamentelor de ventilare și climatizare, unităților de tartare a aerului, ventilatoarelor, ventiloconvectoarelor, conductelor de distribuție agent termic, agregatelor de răcire care deservesc zona terminalului Sosiri și a tubulaturii de ventilare. De asemenea, capacitatea de răcire va crește prin suplimentarea sistemului HVAC (Heating-Ventilation-Air Conditioning). Investiția vizează înlocuirea serverului (hardware şi software) de gestionare a echipamentelor și realizarea unui sistem modern de comandă, control automat și achiziții de date (SCADA).

• Un nou sistem de detecţie-semnalizare incendiu aferent cladirilor Terminal Plecări, Finger, Terminal Sosiri, Corp Logistic, Corp AB 4. Pentru asigurarea criteriilor de securitate la incendiu, se va proiecta și se va executa un nou sistem de detectare, semnalizare și avertizare la incendiu.

• Modernizarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor Terminal Plecări, Finger şi Terminal Sosiri. Proiectul prevede modernizarea iluminatului terminalelor și corpurilor de clădire (zone publice, zone securitate etc.), urmând a fi instalate corpuri de iluminat cu sursa LED, ceea ce va conduce inclusiv la reducerea consumului de energie electrică. De asemenea, se vor monta instalații de forță și prize cu grad de protecție sporită. Pentru toate zonele publice se va realiza iluminat de securitate împotriva panicii.

Proiectarea întregului obiectiv de investiții trebuie să realizeze un grafic de execuție cu etapizarea lucrărilor, astfel încât să nu fie blocate fluxurile de pasageri și să se asigure buna funcționare a Terminalelor, cu execuția lucrărilor preponderent pe timpul nopții.

Criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate/preț, care include prețul ofertei (pondere 60%),  arhitect cu drept de semnătură acordat de Ordinul Arhitecților din România (10%), inginer instalații electrice autorizat ANRE gr IIA (5%), inginer instalații (5%), manager proiect cu experiență dovedită în gestionarea proiectelor  de execuție lucrări în spații publice de tip terminal aeroport și/sau gară și/sau centre comerciale (10%), inginer specializat în instalarea, configurarea, programarea și punerea în funcțiune a instalațiilor de ventilație-climatizare cu putere frigorifică instalată de min. 2MW (10%).

Ofertanții trebuie să facă dovada experienței în ultimii 5 ani în proiectarea și execuția lucrărilor de construcții civile care au vizat amenajări interioare, instalații electrice, detecție de incendiu și instalații de climatizare în spații publice de tip terminal aeroportuar și/sau gări și/sau centre comerciale.

Termenul limită pentru transmiterea ofertelor de participare este 30 octombrie.

Achizitii Publice
Revista Airport News
Cookie Settings